rapacity

 • 1Rapacity — Ra*pac i*ty (r[.a]*p[a^]s [i^]*t[y^]), n. [L. rapacitas: cf. F. rapacit[ e]. See {Rapacious}.] 1. The quality of being rapacious; rapaciousness; ravenousness; as, the rapacity of pirates; the rapacity of wolves. [1913 Webster] 2. The act or… …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 2rapacity — index bad repute, extortion, larceny, pillage Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …

  Law dictionary

 • 3rapacity — (n.) 1540s, from M.Fr. rapacité (16c.), from L. rapacitatem (nom. rapacitas) greediness, from rapax grasping (gen. rapacis) plundering, from rapere seize (see RAPID (Cf. rapid)) …

  Etymology dictionary

 • 4rapacity — greed, *cupidity, avarice Analogous words: covetousness, avariciousness, greediness, graspingness (see corresponding adjectives at COVETOUS): exaction, demanding or demand, claiming or claim (see corresponding verbs at DEMAND) …

  New Dictionary of Synonyms

 • 5rapacity — [[t]rəpæ̱sɪti[/t]] N UNCOUNT: oft with poss (disapproval) Rapacity is very greedy or selfish behaviour. [FORMAL] He argued that the overcrowded cities were the product of a system based on selfishness and rapacity . ...the rapacity of landlords… …

  English dictionary

 • 6rapacity — plėšrumas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vienas iš pagrindinių biocenozės tarppopuliacinių ryšių – reiškinys, kai vieni organizmai (plėšrūnai) minta kitais organizmais (aukomis). Plėšrūnams tokie santykiai naudingi: suėdę… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 7rapacity — rapacious ► ADJECTIVE ▪ aggressively greedy. DERIVATIVES rapaciously adverb rapaciousness noun rapacity noun. ORIGIN from Latin rapax, from rapere to snatch …

  English terms dictionary

 • 8rapacity — noun Date: 1543 the quality of being rapacious …

  New Collegiate Dictionary

 • 9rapacity — See rapaciously. * * * …

  Universalium

 • 10rapacity — noun The quality of being rapacious; voracity …

  Wiktionary